BANNER1-2
BANNER2-1
BANNER3-2
 • bg
  4K 15 'displeýi KM Titanium FDA tassyklandy Koprak oka
 • bg
  18KG ýeňil diod lazerli saç aýyrmak enjamy Koprak oka
 • bg
  Emslim göçme maşyn 4K 18 'ekrany Koprak oka
 • kompaniýasy

Weifang KM Electronics hakda

Näme üçin saýlamaly!

Weifang KM Electronics Co., Ltd. (KM diýlip atlandyrylýar) Hytaýyň ajaýyp World Kite Capital-Weifang şäherinde ýerleşýär.Biz TUV ISO13485, FDA, TGA, MDSAP 15 ýyllyk hünär gözellik enjamlaryny öndüriji.

Bizde 2000-den gowrak kwadrat metrden gowrak gaýtadan işleýän otag bar we ammar otagy takmynan 500 kwadrat metr.Hünärmen gözleg we ösüş bölümini we howpsuzsyz hyzmat merkezini döretdik.ISO 13485 ulgamy gaýtadan işlemek we hil gözegçiligi wagtynda ýerine ýetiriji standartdyr.

Aýratyn önümler

Dizaýn önümi

Habarlar

kompaniýa habarlary

 • habarlar3

  Hakyky 3 tolkun uzynlygy ýa-da ýasama bolsa, lazeriňizi nädip tapawutlandyrmaly?

  Bazar gözlegine we müşderilerimiziň pikirlerine görä, häzirki bazarda satuw bahasy arzan 3 sany tolkun uzynlygy lazer bar.Özüňiz aňsatlyk bilen tapawutlandyrmaga kömek etmek üçin häzir käbir usuly paýlaşmak isleýärin.Usul 1: ...

 • habarlar2

  Näme üçin KM diod lazer maşynlary şol bir güýji bolan beýlekilerden has güýçli?

  1200W modelimiz ýaly hakyky önüm, beýleki marka maşynlarynyň 1600W-den has ýokary.Wezipe aýlawymyz has ýokary bolany üçin, hakyky impulsyň ini 300ms, beýlekileriň hakyky impuls giňligi 200ms.Machineöne maşynyň hakyky wezipe siklini nädip tapawutlandyrmaly?Diňe iň meşhur Isr markasyny ulanyň ...

 • habarlar3

  Hakyky KM Titanium maşynyny nädip tapawutlandyrmaly?

  1) Sanjym galyplaýyş prosesi tehnologiýasy bilen täze gabygyň bardygyny barlaň.Bahasy 240 müň ABŞ dollary bolan häzirki galyplaýyş tehnologiýasy, häzirki bazardaky şol gabykly hakyky KM markaly Titanium enjamy.Has owadan, ýokary derejeli, ýaşyl we has nepis.Belony göçürip alyp bilersiňiz ...